Pievienojies SMART NET un ietaupi! Pievienoties

Izvēlies kvalitāti! Pērc jebkuru Braun Oral-B produktu un laimē 5000€ vai 500 produktu komplektu

Piedāvājums spēkā līdz 05.12.2023.

Preču loterijas “P&G loterija” noteikumi
 
1. Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese:
Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk
Izplatītājs.
2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235,
juridiskā adrese: Pļavu iela 10, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125– turpmāk Loterijas
organizētājs.
3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas
teritorijā. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
3.1. Loterijas prece: jebkurš P&G produkts saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr.1.

4. Loterijas norises laiks:
4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2023. gada 10. oktobris. Loterijas norises
beigu datums: 2023. gada 5. decembris.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 10. oktobra līdz 2023. gada 4. decembrim.

5. Balvu fonds:
*P&G produktu komplekts: 1 gab. Swiffer Dusters Cleaner Starter Kit putekļu slotiņa ar
maiņas uzgaļiem; 1 gab. ARIEL veļas mazg. kapsulas EXTRA CLEAN 10 gab.; 1 gab.
HEAD&SHOULDERS Classic Clean pretblaugznu šampūns, 250ml; 1 gab. FAIRY Extra+ Citrus
trauku mazgāšanas līdzeklis, 650ml; 1 gab. Oral-B zobu pasta All-round 24h Professional Multi-
Protection; 1 gabOld Spice dezodorants zīmulis WHITEWATER, 50ml; 1 gab. Always
higiēniskās paketes Platin, S1, 8 gab.

6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot
saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā
norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 10000 (desmit tūkstoši) dalībnieku.
Iespēja iegūt laimestu ir 501 (pieci simti viens) pret 10000 (desmit tūkstoši).
7. Lai piedalītos loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023. gada 10. oktobra
līdz 2023. gada 4. decembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viena) loterijas prece
jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma
apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.gudrspirkums.lv. Anketā jānorāda
vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.

Balvu skaits, 1 balvas vērtība(EUR)
Balvu kopējā vērtība (EUR)
Naudas balva 5000.00 EUR 1 5000.00 5000.00
P&G produktu komplekts* 500 33.25 16625.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 21625.00• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma
dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
7.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju
likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati
tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču
un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles
kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks
Loterijas organizētājs.
7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi
izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas
laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas
organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma
dokumenta numuru.
7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts
vairākas reizes.
7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
7.6. Viena persona var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,
piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
9. Loterijā tiek noteiktas 8 (astoņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas
saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
Izlozes norises laiks
Periods par kādu notiek
izloze
Izlozētās balvas un to skaits
Rezervisti
17.10.2023.
plkst. 11.00
10.10.2023. plkst. 00.00 –
16.10.2023. plkst. 23.59
60 (sešdesmit) P&G produktu
komplekti
10
(desmit)
24.10.2023.
plkst. 11.00
17.10.2023. plkst. 00.00 –
23.10.2023. plkst. 23.59
65 (sešdesmit pieci) P&G
produktu komplekti
10
(desmit)
31.10.2023.
plkst. 11.00
24.10.2023. plkst. 00.00 –
30.10.2023. plkst. 23.59
60 (sešdesmit) P&G produktu
komplekti
10
(desmit)
07.11.2023.
plkst. 11.00
31.10.2023. plkst. 00.00 –
06.11.2023. plkst. 23.59
65 (sešdesmit pieci) P&G
produktu komplekti
10
(desmit)
14.11.2023.
plkst. 11.00
07.11.2023. plkst. 00.00 –
13.11.2023. plkst. 23.59
60 (sešdesmit) P&G produktu
komplekti
10
(desmit)
21.11.2023.
plkst. 11.00
14.11.2023. plkst. 00.00 –
20.11.2023. plkst. 23.59
65 (sešdesmit pieci) P&G
produktu komplekti
10
(desmit)9.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 -
63, Rīgā, 6. stāvā.
9.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam,
ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav
atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek
izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek
izlozēti.
10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2023. gada 5. decembrī līdz plkst. 23:59
mājas lapā www.gudrspirkums.lv.
11. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai
nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. Naudas laimests
tiks pārskaitīts 5 darba dienu laikā.
11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas organizētāju SIA
“Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties
par balvas saņemšanu līdz 2023. gada 19. decembrim. Pēc šī datuma balvas vairs
netiks izsniegtas un pāries Ražotāju īpašumā.
11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs
dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte).
Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas organizētāja ar
pretenziju par balvu.
11.3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais
pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi/ID
karti).
11.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta
numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam
loterijas preces pirkumam laika posmā no 2023. gada 10. oktobra līdz 2023. gada
4. decembrim un attēlotam loterijas preces nosaukumam vai citam nosaukumam
pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu. Ja informācija ir nepilnīga, lai
saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču
nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču
nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
11.5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
11.5.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos
dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas
laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
11.5.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
28.11.2023.
plkst. 11.00
21.11.2023. plkst. 00.00 –
27.11.2023. plkst. 23.59
60 (sešdesmit) P&G produktu
komplekti
10
(desmit)
05.12.2023.
plkst. 11.00
28.11.2023. plkst. 00.00 –
04.12.2023. plkst. 23.59
65 (sešdesmit pieci) P&G
produktu komplekti
10
(desmit)
10.10.2023. plkst. 00.00 –
04.12.2023. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
5000.00 EUR
10
(desmit)11.5.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas
norādīts pirkuma dokumentā;
11.5.4.ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta,
tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
11.5.5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā
simbolus uz līdzīgiem;
11.5.6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai
mainījis simbolu kombināciju;
11.5.7. nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
11.6. Loterijas organizētājam Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc
Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē
Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
11.7. Loterijas uzvarētājs balvu var saņemt visā Latvijas Republikas teritorijā.
12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas organizētājam – SIA „Visas
Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2023. gada
20. decembrim ar norādi Loterija “P&G loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī
datuma, neizraisa juridiskas sekas.
12.1. Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu
laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu,
tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu,
norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
13. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā,
ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam
balva netiek izsniegta.
14. Loterijas organizētājs nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes,
kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai
Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas
laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas organizētāja neatkarīgu iemeslu
dēļ.
14.1. Loterijas organizētāja un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti
tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai
par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas
organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas
noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.gudrpirkums.lv, kā arī pa tālruni
+371 67686540.
Rīgā, 2023. gada 28. augustā____________________________
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Zane Melne
Pielikums Nr.1 “Zīmoli, kuru produkti piedalās loterijā “P&G loterija””
• Gillete;
• Venus;
• Head&Shoulders;
• Pantene;
• Aussie;
• Herbal Essences;
• Tampax;
• Always;
• Discreet;
• Naturella;
• Oral-B;
• Blend-a-med;
• Blend-a-dent;
• Ariel;
• Fairy;
• Lenor;
• Ambi Pur;
• Pampers;
• OldSpice;
• Secret;
• Swiffer;
• Braun.
Rīgā, 2023. gada 28. augustā
____________________________
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Zane Melne
Rādīt vairāk Rādīt mazāk
Rāda: 1 - 48 no 205
Kārtot pēc:
Fotoepilators Braun Silk-Expert Pro 5 PL5387
589,00 / gab.
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
SMART LEASING
Fotoepilators Braun Silk-Expert Pro 5 PL5387
 • Piemērots: Bikini zona, Kājas, Paduses, Rokas, Virslūpa, Vēders, Zods, Žokļa līnija
 • Komplektācija: Ierīce, Skuveklis, Somiņa, Uzgaļi
 • Gaismas impulsu skaits: 400000
 • Gaismas intensitātes līmeņi: 10
 • Elektroapgāde: Elektriskā tīkla
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā Zobu Birste Oral-B iO Series 6 Duo Pack, melna/rozā
224,31 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Elektriskā Zobu Birste Oral-B iO Series 6 Duo Pack, melna/rozā
 • Galviņu skaits: 2
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Epilators Braun SES9020
179,99 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Epilators Braun SES9020
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Pincešu skaits: 40
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Kārtridžs Braun CCR5+1, 6 gab.
31,59 / gab.
-20% AR KODU
Tikai tiešsaistē
Kārtridžs Braun CCR5+1, 6 gab.
 • Produkta veids: Kārtridži
 • Savietojamie ražotāji: Braun
 • Vienību skaits iepakojumā: 6
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Epilators Braun SES9700
96,57 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 96,57 €
Tikai tiešsaistē
Epilators Braun SES9700
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Komplektācija: Somiņa
 • Pincešu skaits: 40
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Matu veidošanas suka Braun Satin Hair 3 AS 330 SV LC
30,99 / gab.
Tikai tiešsaistē
Matu veidošanas suka Braun Satin Hair 3 AS 330 SV LC
 • Jauda: 400 W
 • Ātrumu skaits: 2
 • Temperatūras režīmi: 2
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Epilators Braun Silk-epil 3 SE 3420
65,00 / gab.
-20% AR KODU
Epilators Braun Silk-epil 3 SE 3420
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Elektriskā tīkla
 • Komplektācija: Ierīce, Trimmeris, Uzgaļi
 • Pincešu tips: Metāla
 • Pincešu skaits: 20
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B Vitality 100 3D
24,02 / gab.
Tikai tiešsaistē
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B Vitality 100 3D
 • Galviņu skaits: 1
 • Rotējošie apgriezieni minūtē: 7600
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Uzgalis Oral-B EB 60-4, 4 gab.
16,99 / gab.
Tikai tiešsaistē
Uzgalis Oral-B EB 60-4, 4 gab.
 • Produkta veids: Uzgaļi
 • Vienību skaits iepakojumā: 4
 • Saderīgie ražotāji: Oral-B
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B iO 6, balta
127,00 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B iO 6, balta
 • Galviņu skaits: 1
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Bārdas skuveklis Braun Series 6 61-R1200s, li-ion
199,00 / gab.
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
SMART LEASING
Bārdas skuveklis Braun Series 6 61-R1200s, li-ion
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Trimmeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 50 min
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Preces izņemšana
Uzgalis Braun Oral-B iO Gentle Care, balta, 4 gab.
34,79 / gab.
-20% AR KODU
Tikai tiešsaistē
Uzgalis Braun Oral-B iO Gentle Care, balta, 4 gab.
 • Produkta veids: Uzgaļi
 • Vienību skaits iepakojumā: 4
 • Saderīgie ražotāji: Oral-B
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Fēns Braun Satin Hair 3 HD385
39,99 / gab.
Tikai tiešsaistē
Fēns Braun Satin Hair 3 HD385
 • Jauda: 2000 W
 • Ātrumu skaits: 2
 • Temperatūras režīmi: 3
 • Difuzors:
 • Jonizācijas funkcija:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Ierīce sejas ādas kopšanai Braun 912
99,14 / gab.
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Tikai tiešsaistē
Ierīce sejas ādas kopšanai Braun 912
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Bārdas skuveklis Braun Series 3 Shave&Style 3010BT, ni-mh
115,00 / gab.
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
SMART LEASING
Bārdas skuveklis Braun Series 3 Shave&Style 3010BT, ni-mh
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Trimmeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators, Elektriskā tīkla
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 45 min
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Preces izņemšana
Uzgalis Braun Oral-B EB50-8 Cross Action, balta, 8 gab.
28,09 / gab.
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Tikai tiešsaistē
Uzgalis Braun Oral-B EB50-8 Cross Action, balta, 8 gab.
 • Produkta veids: Uzgaļi
 • Vienību skaits iepakojumā: 8
 • Saderīgie ražotāji: Braun
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Bārdas skuvekļu galviņa Braun 70S
55,00 / gab.
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Bārdas skuvekļu galviņa Braun 70S
 • Produkta veids: Bārdas skuvekļu galviņas
 • Savietojamie ražotāji: Braun
 • Vienību skaits iepakojumā: 1
Piegāde
Preces izņemšana
Uzgalis Braun Sensitive Clean, balta, 8 gab.
33,40 / gab.
Tikai tiešsaistē
Uzgalis Braun Sensitive Clean, balta, 8 gab.
 • Produkta veids: Uzgaļi
 • Vienību skaits iepakojumā: 8
 • Saderīgie ražotāji: Oral-B
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Uzgalis Braun EB50-6, 6 gab.
22,49 / gab.
Tikai tiešsaistē
Uzgalis Braun EB50-6, 6 gab.
 • Produkta veids: Uzgaļi
 • Vienību skaits iepakojumā: 6
 • Saderīgie ražotāji: Braun
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Bārdas skuvekļu galviņa Braun Series 5/6 53B
32,32 / gab.
Tikai tiešsaistē
Bārdas skuvekļu galviņa Braun Series 5/6 53B
 • Produkta veids: Bārdas skuvekļu galviņas
 • Savietojamie ražotāji: Braun
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Uzgalis Oral-B SR32-4S, 4 gab.
19,99 / gab.
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Uzgalis Oral-B SR32-4S, 4 gab.
 • Produkta veids: Uzgaļi
 • Vienību skaits iepakojumā: 4
 • Saderīgie ražotāji: Oral-B
Piegāde
Preces izņemšana
Bārdas skuveklis Braun Series 9 Pro 9415s, li-ion
379,00 / gab.
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
SMART LEASING
Bārdas skuveklis Braun Series 9 Pro 9415s, li-ion
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Trimmeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 60 min
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā Zobu Birste Oral-B iO Series 9 Duo Pack, melna/rozā
485,00 / pak.
Tiek pārdots paka:
1 pak. – 2.0 gab., 1 gab. – 242,50 €
-20% AR KODU
SMART LEASING
Elektriskā Zobu Birste Oral-B iO Series 9 Duo Pack, melna/rozā
 • Galviņu skaits: 2
 • Rotējošie apgriezieni minūtē: 17400
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Bārdas skuveklis Braun Series 5 51-B1000s, li-ion
129,00 / gab.
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
SMART LEASING
Bārdas skuveklis Braun Series 5 51-B1000s, li-ion
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Trimmeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 50 min
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Preces izņemšana
Bārdas skuveklis Braun 51-B4650CS, li-ion
209,00 / gab.
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
SMART LEASING
Bārdas skuveklis Braun 51-B4650CS, li-ion
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Trimmeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators, Elektriskā tīkla
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 50 min
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Preces izņemšana
Epilators Braun SES9-735
179,00 / gab.
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
SMART LEASING
Epilators Braun SES9-735
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Komplektācija: Atvēsinošs cimds, Birste, Ierīces uzlādei, Maisiņš, Skūšanās galva
 • Pincešu tips: Metāla
 • Pincešu skaits: 40
Piegāde
Preces izņemšana
Epilators Braun SE9-690
145,00 / gab.
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
SMART LEASING
Epilators Braun SE9-690
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Komplektācija: Skūšanās galva
 • Pincešu tips: Metāla
 • Pincešu skaits: 40
Piegāde
Preces izņemšana
Epilators Braun SES9006
209,99 / gab.
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
SMART LEASING
Epilators Braun SES9006
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Komplektācija: Skūšanās galva, Somiņa, Trimmeris
 • Pincešu tips: Metāla
 • Pincešu skaits: 40
Piegāde
Preces izņemšana
Epilators Braun Silk-epil 9 Flex SES9100
251,69 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Epilators Braun Silk-epil 9 Flex SES9100
 • Elektroapgāde: Baterija
 • Komplektācija: Ierīce
 • Pincešu skaits: 40
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Fotoepilators Braun Silk-Expert Pro 5 PL5054
318,00 / gab.
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Fotoepilators Braun Silk-Expert Pro 5 PL5054
 • Piemērots: Bikini zona, Kājas, Paduses, Rokas, Virslūpa, Vēders, Žokļa līnija
 • Komplektācija: Ierīce, Skuveklis, Somiņa, Uzgalis
 • Gaismas impulsu skaits: 400000
 • Gaismas intensitātes līmeņi: 10
 • Elektroapgāde: Elektriskā tīkla
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Oral-B Oral-B iO 6, balta
207,52 / gab.
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Elektriskā zobu birste Oral-B Oral-B iO 6, balta
 • Galviņu skaits: 1
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Bārdas skuveklis Braun Series 9 Pro 9465cc, li-ion
325,00 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Bārdas skuveklis Braun Series 9 Pro 9465cc, li-ion
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 60 min
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Bārdas skuveklis Braun Series 9 Pro 9417s
290,00 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Bārdas skuveklis Braun Series 9 Pro 9417s
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Epilators Braun SES9/980
194,98 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Epilators Braun SES9/980
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Pincešu skaits: 40
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Fotoepilators Braun Silk Expert Pro 5 PL5145
402,00 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Fotoepilators Braun Silk Expert Pro 5 PL5145
 • Piemērots: Bikini zona, Kājas, Paduses, Rokas, Seja, Virslūpa
 • Komplektācija: Ierīce, Skuveklis, Somiņa, Uzgaļi
 • Gaismas impulsu skaits: 400000
 • Gaismas intensitātes līmeņi: 10
 • Elektroapgāde: Elektriskā tīkla
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B iO Series 10, zila/balta
349,99 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B iO Series 10, zila/balta
 • Galviņu skaits: 1
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Elektriskā Zobu Birste Braun iO Series 4, violeta
94,63 / gab.
Tikai tiešsaistē
Elektriskā Zobu Birste Braun iO Series 4, violeta
 • Galviņu skaits: 1
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Fotoepilators Braun Silk Expert Mini PL1124
162,36 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Fotoepilators Braun Silk Expert Mini PL1124
 • Piemērots: Bikini zona, Kājas, Paduses, Rokas, Seja, Vēders, Žokļa līnija
 • Komplektācija: Ierīce, Maisiņš, Skuveklis
 • Gaismas impulsu skaits: 300000
 • Gaismas intensitātes līmeņi: 3
 • Elektroapgāde: Elektriskā tīkla
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Fotoepilators Braun Silk-expert Pro 3 PL3121
281,00 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Fotoepilators Braun Silk-expert Pro 3 PL3121
 • Piemērots: Bikini zona, Kājas, Paduses, Rokas, Seja
 • Komplektācija: Ierīce, Skuveklis, Somiņa, Uzgaļi
 • Gaismas impulsu skaits: 300000
 • Gaismas intensitātes līmeņi: 3
 • Elektroapgāde: Elektriskā tīkla
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Fotoepilators Braun Silk-Expert Pro 5 PL5157
359,20 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Fotoepilators Braun Silk-Expert Pro 5 PL5157
 • Piemērots: Bikini zona, Kājas, Paduses, Rokas, Virslūpa, Vēders, Žokļa līnija
 • Komplektācija: Ierīce, Skuveklis, Somiņa, Uzgaļi
 • Gaismas impulsu skaits: 400000
 • Gaismas intensitātes līmeņi: 10
 • Elektroapgāde: Elektriskā tīkla
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Bārdas Skuveklis Braun Series 9 Pro 9467CC, li-ion
325,00 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Bārdas Skuveklis Braun Series 9 Pro 9467CC, li-ion
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 60 min
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Fotoepilators Braun Silk-Expert Pro 3 PL3233
265,00 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Fotoepilators Braun Silk-Expert Pro 3 PL3233
 • Piemērots: Bikini zona, Kājas, Paduses, Rokas, Seja, Vēders, Žokļa līnija
 • Komplektācija: Ierīce, Skuveklis, Somiņa, Uzgaļi
 • Gaismas impulsu skaits: 300000
 • Gaismas intensitātes līmeņi: 3
 • Elektroapgāde: Elektriskā tīkla
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Fotoepilators Braun Silk-Expert Pro 5 PL5147
382,00 / gab.
Tikai tiešsaistē
SMART LEASING
Fotoepilators Braun Silk-Expert Pro 5 PL5147
 • Piemērots: Bikini zona, Kājas, Paduses, Rokas, Seja, Virslūpa
 • Komplektācija: Ierīce, Skuveklis, Somiņa, Uzgaļi
 • Gaismas impulsu skaits: 400000
 • Gaismas intensitātes līmeņi: 10
 • Elektroapgāde: Elektriskā tīkla
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Oral-B Oral-B iO Series 8, melna
275,00 / gab.
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
SMART LEASING
Elektriskā zobu birste Oral-B Oral-B iO Series 8, melna
 • Galviņu skaits: 1
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B iO Series 3, melna
78,54 € / gab.
95,81 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 95,81 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B iO Series 3, melna
 • Galviņu skaits: 1
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators, Elektriskā tīkla
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B Pro Series 1 D305.513.3, melna
37,99 € / gab.
44,64 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 44,64 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B Pro Series 1 D305.513.3, melna
 • Galviņu skaits: 1
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B iO Series 3, rozā
78,54 € / gab.
95,81 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 95,81 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B iO Series 3, rozā
 • Galviņu skaits: 1
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators, Elektriskā tīkla
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B Pro Series 1, zila
35,49 € / gab.
44,64 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 44,64 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B Pro Series 1, zila
 • Galviņu skaits: 1
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Nav pieejama preces izņemšana
1 3 ... 5
Rāda: 1 - 48 no 205