"Draugu loks"
Pievienojieties “Draugu lokam” un ietaupiet! Uzzināt vairāk

“Draugu loks” lojalitātes programmas noteikumi

I.   Izmantotie jēdzieni un definīcijas
 
1.              Personas dati – Sabiedrības apstrādājamie Programmas dalībnieka personas dati, kas aprakstīti šajos Noteikumi un Sabiedrības privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika).
2.              Sabiedrība – UAB “Kesko Senukai Digital”, reģistrētā adrese Kareivių g. (Kareivju iela) 11B, Viļņa, uzņēmuma reģ. Nr. 304144008.
3.              Interneta veikals – elektroniskais veikals, kas atrodas adresē www.ksenukai.lv.
4.              Programma – Sabiedrības lojalitātes programma “Draugu loks”, kas paredzēta, lai reģistrētajiem Sabiedrības klientiem nodrošinātu papildu labumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
5.              Programmas dalībnieks – persona, kas ir reģistrējusies Programmā Sabiedrības interneta vietnē www.ksenukai.lv.
6.              Programmas konts – Programmas dalībnieka reģistrētais konts Sabiedrības interneta vietnē www.ksenukai.lv, kurā Programmas dalībniekam tiek sniegta informācija par Programmu un apkopota informācija par Programmas dalībnieka dalību tajā.
7.              Noteikumi – šīs lojalitātes programmas “Draugu loks” noteikumi.
 
II. Vispārīgie noteikumi
 
8.              Noteikumi nosaka vispārīgos Programmas dalības nosacījumus Interneta veikalā. Attiecības, kuras neregulē šie Noteikumi vai tās regulē daļēji, tiek regulētas ar citiem publiski paziņotiem Sabiedrības iekšējiem noteikumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem.
9.              Programma ir paredzēta Programmas dalībniekiem, lai tiem nodrošinātu papildu labumus:
9.1.         lai Programmas dalībniekiem nodrošinātu iespēju iegādāties Preces par izdevīgākām cenām;
9.2.         lai labāk iepazītu Programmas dalībniekus un to vajadzības;
9.3.         lai attīstītu Sabiedrības Interneta vietnes darbību, orientējoties uz Programmas dalībnieku vajadzībām;
9.4.         lai piesaistītu un noturētu Programmas dalībniekus un pateiktos par to uzticību.
10.            Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī daļēji vai pilnībā grozīt Noteikumus un apstādināt vai pārtraukt Programmas darbību, par to 10 kalendārās dienas iepriekš paziņojot Programma dalībniekiem Interneta vietnē vai noteiktos gadījumos – pa e-pastu.
 
III.          Kļūšana par Programmas dalībnieku
 
11.   Programmā var piedalīties tikai personas, kuras iegādājas preces izmantošanai tikai personīgām vajadzībām vai ne-uzņēmējdarbības vajadzībām:
11.1.             fiziskās personas, kas ir vecākas par 16 (sešpadsmit) gadiem;
11.2.             juridiskās personas.
12.   Personai, kura vēlas kļūt par programmas dalībnieku, ir jāreģistrējas Programmā un jāapstiprina, ka ir pienācīgi iepazinusies ar Noteikumiem, Privātuma politiku un apņemas to ievērot. Reģistrācija ir uzskatāma par pabeigtu, kad tiek veikta apstiprināšanas darbība, e-pastā saņemot paziņojumu ar aktīvo saiti / ar reģistrācijas apstiprinājuma kodu, kas jāievada speciālā lodziņā Programmas kontā.
13.   Programmas dalībniekam ir pienākums glabāt savus pieslēgšanās Programmas kontam datus un neatklāt tos trešajām nepilnvarotām personām. Programmas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību saistībā ar neatbilstošu vai nelikumīgu sava Konta un datu izmantošanu, tostarp par gadījumiem, kad tā Programmas kontu izmanto trešās personas.
14.           Programmas dalībnieks apņemas iesniegt precīzus, pareizus un pilnīgus savus personas datus. Ja mainās iesniegtie dati, Programmas dalībniekam ir pienākums par to informēt Sabiedrību, un mainījušos personas datus atjaunot Programmas kontā vai sazinoties ar Sabiedrību pa e-pastu: [email protected].
 
IV.          Programmas piedāvātie labumi
 
15.   Kļūstot par Programmas dalībnieku, persona iegūst tiesības regulāri saņemt Sabiedrības piedāvātos papildu labumus, kurus dažādos laika periodos Sabiedrība piedāvās Programmas dalībniekiem.
16.           Visiem Programmas dalībniekiem piedāvātie labumi var ietvert:
16.1.      iespēju Interneta vietnē iegādāties preces par izdevīgāku cenu;
16.2.      iespēju noteiktās dienās saņemt bezmaksas preču piegādi;
16.3.      iespēju saņemt atlaižu kuponus preču iegādei Interneta veikalā;
16.4.      tiem, kuri piekrita tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai – iespēju saņemt papildinformāciju par plānotajām izpārdošanām un citām akcijām un piedāvājumiem; 
16.5.      tiem, kuri piekrita tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai – iespēju saņemt noderīgus informatīvos paziņojumus un profesionāļu padomus;
16.6.      tiem, kuri piekrita tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai – saņemt citus piedāvājumus, akcijas vai labumus, kas tiks piedāvāti dalības Programmā laikā.
17.   Aktuālā un detalizētā informācija par konkrētajā brīdī piedāvātajiem labumiem tiek sniegta Interneta veikalā.
18.   Ar Programmas dalībnieka piekrišanu Sabiedrība var sūtīt tam jaunumus un citus aktuālos paziņojumus, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus: pa e-pastu un mobilā tālruņa numuru.
19.   Ja programmas dalībnieks piekrīt personas datu apstrādei personificēto piedāvājumu sniegšanas nolūkā (profilēšanai), kā papildu labums var tikt piedāvāti personalizēti piedāvājumi, personīgās akcijas, dzimšanas dienas pārsteigumi.
 
V. Personas datu apstrāde
 
20.   Programmas dalībnieki, pieslēdzoties Programmai, piekrīt, ka to personas dati tiek apstrādāti tā, kā aprakstīts šajos Noteikumos un Privātuma politikā. Programmas dalībnieku personas datu pārzinis ir Sabiedrība. Personas dati tiek apkopoti un apstrādāti, pamatojoties uz Programmas dalībnieka piekrišanu un citiem likumīgiem pamatojumiem, kas norādīti Noteikumu 27. punktā.
21.   Lai Sabiedrība varētu administrēt dalību Programmā Sabiedrība apstrādā Programmas dalībnieku:
21.1.             personas datus, ko tie atklāj, reģistrējoties dalībai Programmā: e-pasta adresi, paroli;
21.2.             personas datus, ko tie atklāj, aizpildot savu kontu: vārdu, uzvārdu, mobilā tālruņa numuru, adresi, dzimumu, dzimšanas datumu (mēnesi, dienu);
21.3.             datus, kas apkopoti Programmas izmantošanas laikā: datus par preču iegādi, pirkumu skaitu, iztērēto naudas summu, pirkumu skaitu, izmantojot īpašos piedāvājumus un/vai akcijas, kuponus, datus par saņemto jaunumu vēstuļu atvēršanu, datus par Programmas dalībnieka apskatītajām precēm, to veidiem, informācija par  programmas dalībnieka skatītajām precēm, to veidi.
22.   Lai Sabiedrība varētu sniegt tiešā mārketinga piedāvājumus Programmas dalībniekiem,kas tam piekrituši,  Sabiedrība apstrādā Programmas dalībnieku kontaktinformāciju: e-pasta adresi un tālruņa numuru.
23.   Lai Programmas dalībnieks saņemtu papildu labumu un personalizētos piedāvājumus, personalizētās akcijas un dzimšanas dienas pārsteigumus, Sabiedrība var apstrādāt informāciju, kura ir saistīta ar Programmas dalībnieku personu (“Personalizēšanas dati”), kas norādīta Noteikumu 21.punktā.
24.   Personalizēšanas dati arī var ietvert dažādu informāciju par Programmas dalībnieka interesēm, paradumiem un citu informāciju, kas palīdz labāk saprast Programmas dalībnieka vajadzības. Šie personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Programmas dalībnieka piekrišanu.
25.   Ja Programmas dalībnieks piekrita sīkdatņu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošanai, Sabiedrība var sūtīt personalizētus piedāvājumus, izmantojot datus, kas ir apkopoti ar šo tehnoloģiju palīdzību. Sabiedrība arī var apstrādāt informāciju par to, kā Programmas dalībnieks izmanto vietni un jaunumu vēstules (“Datu izmantošana”). Izmantojamie dati var ietvert Programmas dalībnieku IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūka tipu un versiju, operētājsistēmu, novirzīšanas avotu, vietnes apmeklēšanas ilgumu, pārlūkotās lapas, pārlūkošanas vietnē ceļus, kā arī informāciju par saņemamo jaunumu vēstuļu lasīšanu.
26.   Programmas dalībnieki jebkurā brīdī var atteikties no piedāvājumu sūtīšanas, izvēloties attiecīgo saiti jebkurā no jau saņemtajiem Sabiedrības paziņojumiem vai sazinoties ar Sabiedrību pa e-pastu: dpo@ksdigital.lv.
27.   Programmas dalībnieku personas dati tiek uzglabāti 2 (divus gadus) no pēdējās Programmas dalībnieka pierakstīšanās kontā, lai Sabiedrībai būtu pierādījumi, ja rodas strīds, vai ar mērķi celt, realizēt vai apstrīdēt likumīgās prasības. Informācija par programmas dalībnieka skatītajām precēm tiek glabāta 30 (trīsdesmit) dienas. Programmas dalībnieka dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku, ja šāda uzglabāšana ir nepieciešama, lai Sabiedrība varētu izpildīt savas likumīgās saistības. Kad ir pagājis datu uzglabāšana termiņš, Programmas dalībnieku dati tiek dzēsti.
28.   Programmas dalībniekiem ir tiesības iepazīties saviem personas datiem, kurus Sabiedrība apstrādā, lūgt šos datus labot, dzēst, pārnest, nepiekrist šo personas datu apstrādei, atsaukt dotās piekrišanas, kā arī citas datu subjektu tiesības. Vairāk informācijas par šīm tiesībām un izmantošanu pieejams Privātuma politikā.
29.   Sabiedrības veiktajai personas datu apstrādei ir piemērojama Privātuma politika.  Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā tiek norādīti svarīgākie datu apstrādes noteikumi, Programmas dalībniekam ir pienākums tos izlasīt pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.
 
VI.          Programmas izbeigšana
 
30.   Dalību Programmā var izbeigt:
30.1.      ar Programmas dalībnieka lūgumu, ar kuru tas vēlas izbeigt savu dalību Programmā;
30.2.  Privātuma politikā noteiktajos gadījumos (piemēram, Programmas dalībniekam lūdzot dzēst tā personas datus);
30.3.  Programmas dalībniekam dzēšot savu Programmas kontu;
30.4.  Sabiedrībai nobloķējot Programmas dalībnieka Programmas kontu saistībā ar aizdomām par nelikumīgu tā izmantošanu vai krāpšanā gadījumu;
30.5.  ja programmas dalībnieks ilgāk par 2 (diviem) gadiem nepieslēdzas savam Programmas kontam Interneta veikalā.
30.6.  ja Sabiedrība izbeidz Programmu;
30.7.  ja Sabiedrība groza šos Noteikumus un/vai Privātuma politiku, un šādi grozījumi Programmas dalībniekam nav pieņemami.
31.   Sabiedrība arī patur tiesības izslēgt Programmas dalībniekus no Programmas:
31.1.  Ja Programmas dalībnieks izmanto Programmu, pārkāpjot šos Noteikumus un /vai citādi mēģinot kaitēt Programmas drošībai un/vai mēģinot kaitēt citu Programmas dalībnieku likumīgajām interesēm.
32.   Beidzoties dalībai Programmā vai Programmas dalībniekam iesniedzot lūgumu par dalības Programmā izbeigšanu, Programmas dalībnieka dalība Programmā tiek izbeigta, bet visi Programmas dalībnieka konta dati tiek uzglabāti Noteikumu 27.punktā noteiktajos termiņos.
 
VII.        Nobeiguma noteikumi
 
33.   Visos jautājumos, kas ir saistīti ar dalību Programmā, lūdzam sazināties pa e-pastu:  [email protected]
34.   Ja rodas jautājumi par Privātuma politiku, vēlaties atsaukt personas datu izmantošanas piekrišanu, izmantot jebkādas citas Privātuma politikā norādītās tiesības vai iesniegt sūdzību, Programmas dalībnieki var sazināties ar Sabiedrības datu aizsardzības amatpersonu pa e-pastu: dpo@ksdigital.lv.
 
 
Atjaunots: 22-06-2020