Lietošanas noteikumi

Cienījamie klienti, informējam, ka balstoties uz pašreizējo situāciju valstī, visu aktuālo un būtisko informāciju par e-veikalu, variet atrast ŠEIT.
 
Spēkā no 26.02.2020.
 
Lejupielādējiet Lietošanas noteikumus šeit.
 
Pirms uzsākt tīmekļa lapas un Interneta veikala www.ksenukai.lv lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem.
 
1.      VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.   Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka (1) tīmekļa vietnes un Interneta veikala www.ksenukai.lv (turpmāk – ksenukai.lv) lietošanas kārtību un (2) tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
1.2.   UAB Kesko Senukai Digital, vienotais reģistrācijas numurs 304144008, juridiskā adrese: Kareivių street 11B, Vilnius LT-09109, Lithuania, tālr. numurs: 66778876 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina ksenukai.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.3. Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (“Līgums”). Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt.
1.4. Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji:
a) fiziskās personas, kuras sasniegušas 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu;
b) fiziskās personas, kurām ir no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ja ir saņēmušas vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, ja tās rīkojas ar personīgiem līdzekļiem;
c) juridiskās personas.
1.5. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā.
1.6. Pasūtamo Preču summai jābūt ne mazākai par minimālo Preču groza summu, kuras faktiskais lielums ir norādīts sadaļā “Preču piegāde un saņemšana“.
1.7. Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā ksenukai.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, un izmanto citus ksenukai.lv pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.
1.7.1. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu ksenukai.lv. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā ksenukai.lv, bet neattiecas uz tiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti K SENUKAI veikalos.
1.7.2. Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par ksenukai.lv iegādātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami Pircējam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.
1.8.   Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot ksenukai.lv sadaļā “Lietošanas noteikumi”. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar ksenukai.lv Noteikumiem, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.
1.9.   Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala ksenukai.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem. Tādā gadījumā Pārdevējs aicina Pircēju iepirkties tuvākajā K SENUKAI veikalā.
1.10.   Ja Pircējs neievēro Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi ksenukai.lv.
1.11.   Pārdevējam, ievietojot ksenukai.lv attiecīgu paziņojumu vai bez brīdinājuma, ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi ksenukai.lv vai pavisam pārtraukt Interneta veikala ksenukai.lv darbību.
1.12. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.
 
2.      PREČU RAKSTUROJUMS UN CENAS
2.1.   Preču un pakalpojumu cenas ksenukai.lv un K SENUKAI veikalos var atšķirties. Preču un pakalpojumu cenas ksenukai.lv norādītas euro valūtā, pievienotās vērtības nodokli (PVN) ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.
2.2.   Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī.
2.3.   Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.
 
3.      PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
3.1.  Pasūtīt un pirkt Interneta veikalā ksenukai.lv piedāvātas preces un pakalpojumus var tikai reģistrētie klienti. Minimālā pasūtījuma summa ir 19,99 EUR (deviņpadsmit euro, deviņdesmit deviņi centi).
3.2.   Lai iegādātos preces Interneta veikalā ksenukai.lv, jāveic šādi soļi:
3.2.1. izvēlēties preci (vai preces), pievienojiet to „Pirkumu grozam”,
3.2.2. pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Pirkumu grozā”, nospiest Turpināt;
3.2.3. pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Pirkt”. Pirkuma maksa pilnā apmērā veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu.
3.3.   Pirkuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem norēķināšanās veidiem, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu:
3.3.1. ar internetbankas palīdzību – Bankas saites (Trustly) pakalpojums;
3.3.2. ar Maestro, Visa un/vai MasterCard norēķinu karti.
3.4.   Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot ksenukai.lv pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja:
3.4.1. prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vispār, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;
3.4.2. preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā.
3.4.3. Pircējs nav iepazinies ar ksenukai.lv Noteikumiem.
3.5.   Ar Trustly starpniecību veikto maksājumu saņemšanu nodrošina trešās personas, kuras nav Līguma puses, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju. Par Pircēju datu apstrādi, atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgas trešās personas, kuras tiesīgas sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.
3.6.   Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.
3.7.   Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar e-pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.
3.8.   Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot K SENUKAI klientu servisa e-pasta adresi: [email protected] Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.
 
4.      PREČU PIEGĀDE (SAŅEMŠANA)
4.1.   Interneta veikalā ksenukai.lv pasūtītās preces Pircējs saņem K SENUKAI veikalā, kuru Pircējs izvēlējies veicot pasūtījumu, ievērojot attiecīgā K SENUKAI veikala darba laiku. Pircējs var izvēlēties arī pasūtīto preču piegādi uz sev vēlamo adresi atbilstoši ksenukai.lv piedāvātajām piegādes iespējām. Izmaksas un nosacījumi preču piegādei uz sev vēlamo adresi norādītas ksenukai.lv sadaļā “Piegāde”.  
4.2.   Ne vēlāk kā 3 (trīs) līdz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad pirkuma maksa par Pircēja pasūtījumā norādītajām precēm ir pilnā apmērā saņemta Pārdevēja kontā, Pārdevējs sagatavo preci nodošanai Klientam. Kad prece ir sagatavota nodošanai, Pārdevējs informē par to Pircēju, nosūtot paziņojumu, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, vai nosūta SMS. Paziņojumā vai SMS ir ietverta sīkāka informācija par pasūtījumu: pasūtījuma numurs un preces saņemšanas vieta (K SENUKAI veikals).
4.3.  Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.
4.4.  Pirms preces saņemšanas K SENUKAI veikalā, Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam ir tiesības neizsniegt preces.
4.5.   Pircējam preci K SENUKAI veikalā jāizņem 7 (septiņu) darba dienu laikā, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādāk. Preces saņemšanas termiņu skaita no dienas, kad uz Pircēja e-pasta adresi nosūtīts paziņojums par preces saņemšanu, vai no dienas, kad šāds paziņojums nosūtīts ar SMS.
4.6.   Ja Pircējs neizņem preci 4.5. punktā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma un prasīt Pircējam atlīdzināt Pārdevējam papildu izdevumus, kas radušies Pārdevējam saistībā ar preci (piemēram: ar preces glabāšanu saistītos izdevumus utt.). Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos papildu izdevumus.
4.7.   Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar piegādes lapu un pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Ja Pircējs izvēlējies preces piegādi uz sev vēlamo adresi, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces piegādi, ko apliecina Pircēja paraksts uz kurjera izsniegta dokumenta vai tam speciāli paredzētā ierīcē. Par pasūtījuma izpildi Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu, izmatojot Pircēja e-pasta adresi, vai nosūta SMS.
 
5.      ATCELŠANA UN IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ
5.1.   Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar K SENUKAI klientu servisu, izmantojot e-pastu: [email protected]
 
6.      ATTEIKUMA TIESĪBAS
6.1.   Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties  no Līguma, un atgriezt Interneta veikalā ksenukai.lv iegādātās preces atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita (1) no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā; (2) no līguma noslēgšanas dienas, ja tiek sniegts pakalpojums; (3) ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci; (4) ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu.
6.2.   Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot:
6.2.1. standarta atteikuma veidlapas paraugu vai
6.2.2. jebkādu citu nepārprotamu paziņojumu par lēmumu atteikties no Līguma;
6.2.3. Pircējs var elektroniski aizpildīt un iesniegt doto atteikuma veidlapu vai kādu citu nepārprotamu paziņojumu, izmantojot K SENUKAI klientu servisa e-pasta adresi: [email protected] vai iesniedzot paziņojumu tuvākajā K SENUKAI veikalā.
6.3.   Ja Pircējs neizmanto standarta atteikuma veidlapas paraugu, paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs norāda šādu informāciju:
6.3.1. pasūtījuma veikšanas datumu;
6.3.2. datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
6.3.3. Pircēja vārdu un uzvārdu;
6.3.4. precīzu preces nosaukumu;
6.3.5. bankas konta numuru, uz kuru jāatgriež nauda.
6.4.   Pircējs atgriež preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota vai nosūtīta atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.
6.5.  Pircējs nodod preci tuvākajā K SENUKAI vai K-rauta veikalā, vai arī nosūta pa pastu. Atgriežot pasūtījumu pa pastu, tas jāsūta uz adresi: UAB Kesko Senukai Digital , Lucavsalas iela 3, Rīga, LV-1004.
6.6.   Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu, tostarp vislētākās piedāvātās piegādes izmaksas. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.
6.7.   Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
6.8.   Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.
6.9.   Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
6.10. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību vai darbības noskaidrošanai.
6.11. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Pircējam ir jārūpējas, lai preces netiktu sabojātas un nezaudētu sākotnējo izskatu, kā arī paliktu pilnā komplektācijā. Patērētāju tiesības regulējošo normatīvo aktu robežās Pircējam ir jārūpējas, lai tiktu saglabāts preču oriģinālais iepakojums un tas netiktu būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot). Preces bojājuma vai cita kaitējuma gadījumā precei vai tās iepakojumam Pārdevējs patur tiesības civiltiesiskā kārtā vērsties pret Pircēju tam normatīvajos aktos paredzēto tiesību ietvaros, kā arī izmantot citas tam normatīvajos aktos paredzētās tiesības. 
6.12. Pircējs iespēju robežās preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.
6.13. Atteikuma tiesības nepiemēro:
6.13.1.     tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
6.13.2.     tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;
6.13.3.     tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;
6.13.4.     tādu preču piegādei, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;
6.13.5.     tādu preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko Pārdevējs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;
6.13.6.     pakalpojumu līgumiem pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde ir sākusies ar Pircēja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz Pārdevējs būs Līgumu izpildījis pilnībā;
6.13.7.     citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.
 
7.      GARANTIJA
7.1.   Interneta veikalā ksenukai.lv piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos un Interneta veikalā ksenukai.lv, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir atkarīgs no ražotāja noteiktā un parasti ir vismaz 2 (divi) gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.
7.2.   Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:
7.2.1. pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;
7.2.2. aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā.
7.3.   Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci:
7.3.1. uz garantijas talonā noradīto servisa centru, vai
7.3.2. K SENUKAI veikalu.
7.4.   Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu un pasūtījuma sagatavošanu, sedz Pircējs.
7.5.   Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.
7.6.   Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un precēm ar ierobežotu resursu.
7.7.   Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.
 
8.      PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠO PRECI VAI PAKALPOJUMU
8.1.   Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, ja Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.
8.2.  Pircējs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece var izvirzīt Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām:
8.2.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
8.2.2. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
8.2.3. atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu;
8.2.4. attiecīgi samazināt preces cenu.
8.3.   Vispirms Pircējs  izvirza Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām        :
8.3.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību;
8.3.2. apmainīt preci pret tādu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem.
8.4. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
8.5.  Pircējs, kuram sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums, vispirms ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš sniegtā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Ja tas nav iespējams, Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina pakalpojuma cenu vai atmaksā par pakalpojumu samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par pakalpojumu samaksāto naudas summu, Pārdevējs ņem vērā labumu, ko Pircējs guvis, izmantojot pakalpojumu.
8.5.   Pircēja tiesības pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojumu neatbilstību līguma noteikumiem, kā noteikts punktā 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5., attiecas uz visiem pirkumiem un pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai tos veic Interneta veikalā ksenukai.lv vai K SENUKAI veikalā.
8.6.   Lai pieteiktu prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu, Pircējs tiek aicināts aizpildīt prasījuma pieteikuma veidlapu un iesniegt to Pārdevējam tuvākajā K SENUKAI veikalā. Kopā ar pieteikumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību Pircējam jāiesniedz pirkumu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.
8.7.   Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem preces defektiem, kas radušies parastā preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, neatbilstošu darba apstākļu, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas rezultātā vai remonta rezultātā, ja Pircējs patstāvīgi veic remontu bez Pārdevēja ziņas.
8.8.   Gadījumos, kad prece Pircējam neder pēc izmēra, krāsas, formas vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ, bet tā ir līguma noteikumiem atbilstoša, Pircējs nevar pieprasīt preci apmainīt pret citu preci. Tāpat kā preces apmaiņu, Pircējs nevar pieprasīt naudas atmaksāšanu, ja prece ir bez defektiem un bojājumiem, bet vienkārši nepatīk vai nav vajadzīga. Šis nosacījums neierobežo Pircēja likumiskās atteikuma tiesības pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā ksenukai.lv.
 
9.      PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
9.1.   Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Vairāk par Personas datu apstrādi – ksenukai.lv sadaļā “Privātuma politika”.
 
10.    SĪKDATNES (cookies)
10.1. ksenukai.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala ksenukai.lv plašākas izmantošanas iespējas. Vairāk par sīkdatnēm – ksenukai.lv sadaļā “Privātuma politika”.
 
11.    INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
11.1. ksenukai.lv ir Pārdevēja un Pārdevēja sadarbības partneru īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos  noteiktajā kārtībā.
11.2. ksenukai.lv satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību īpašnieks vai turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.
11.3. ksenukai.lv saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar piemērojamajiem intelektuālā īpašuma tiesību regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt ksenukai.lv ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
11.4. ksenukai.lv intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanas gadījumā, Pārdevējs vai citas personas, kuru tiesības ir aizskartas, var celt prasījumu pret Pircēju Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
12.    SAITES
12.1. Pircēju ērtībai un informētībai ksenukai.lv var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar ksenukai.lv izvietotas saites starpniecību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās tīmekļa vietnēs, un Pārdevējs neatbild par jebkādu nepietiekamu, nepareizu vai nepatiesu informāciju.
12.2. Apmeklējot trešo personu tīmekļa vietnes, Pircējiem ir jāiepazīstas ar šo vietņu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.
 
13.    ATBILDĪBA
13.1. Ja persona (fiziska persona vai juridiska persona) neievēro Noteikumu 1.3, 1.5. vai 1.6. punktu, tad noslēgtais līgums nav spēkā un tā ir atbildīga Pārdevējam par visiem zaudējumiem. 
13.2. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties ksenukai.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka tīmekļa vietne vai interneta veikals ksenukai.lv jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai ksenukai.lv darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta. Tas neierobežo Pircēja tiesības saskaņā ar patērētāju tiesību normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja ksenukai.lv piedāvātā prece vai pakalpojums nav pieejams, Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. Tādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam visas saskaņā ar līgumu samaksātās naudas summas.
13.3. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.
13.4. Pārdevējs nav atbildīgs par Interneta veikala ksenukai.lv attēlos utt. redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru, kas nav preces galvenās īpašības, neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.
13.5. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala ksenukai.lv veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs vai viņa pārstāvis ir ieguvis preci valdījumā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
13.6. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.
 
14.    CITI NOTEIKUMI
14.1. Informācijas apmaiņa. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot norādīto Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti ksenukai.lv sadaļā “Kontakti”.
14.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar K SENUKAI klientu servisu. Kā arī, viņš var iesniegt sūdzību Strīdu izšķiršanas tiešsaistes platformā (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).
14.3. Tīmekļa lapas un Interneta veikalu ksenukai.lv darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, kad Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.
14.4. Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Pircējam ir tiesības iesniegt Pārdevējam rakstveida iesniegumu, nosūtot to uz klientu servisa e-pasta adresi: [email protected], norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu, strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu, kā arī pievienojot iesniegumam darījumu un citu apstākļu pamatojošu dokumentu kopijas. Pārdevējs izskatīs Pircēja iesniegumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, bet, ja tas objektīvi nebūs iespējams, saprātīgā termiņā, informējot Pircēju par pagarināto izskatīšanas termiņu un termiņa pagarinājuma nepieciešamību. 
Ja Pircēju neapmierina Pārdevēja atbilde, Pircējam ir tiesības vērsties: 
1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;
2) izmantot normatīvajos aktos noteiktās  alternatīvās strīdu risināšanas iespējas, proti, vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā. Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/str-du-risin-ana);
3) tiešā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.