Pievienojies SMART NET un ietaupi! Pievienoties

SMART NET lojalitātes programmas noteikumi

SMART NET lojalitātes programmas noteikumi

I. Izmantotie termini un definīcijas
1. Pieteikuma forma - elektroniskā reģistrācijas forma, kas tiek aizpildīta Interneta veikalā, lai kļūtu par Programmas dalībnieku.
2. Personas dati - Programmas dalībnieka personas dati, kā noteikts šajos Noteikumos.
3. Uzņēmums - UAB “Kesko Senukai Digital”, juridiskā adrese Kareiviu str. 11B, Viļņa, Lietuva, uzņēmuma kods 304144008.
4. Interneta veikals – e-veikals www.ksenukai.lv.
5. Programmas partneri - Uzņēmumi, kas savās tirdzniecības vietās īsteno UAB “Kesko Senukai Digital” lojalitātes programmu SMART NET.
6. Programma - Uzņēmuma lojalitātes programma SMART NET, kas ir paredzēta, lai sniegtu papildu labumus klientiem saskaņā ar šiem noteikumiem.
7. Programmas dalībnieks - persona, kas ir reģistrējusies Programmai un kurai ir aktīva karte SMART NET.
8. Programmas piedāvājumi - atlaides, kampaņas, dāvanas, kuponi un citi piedāvājumi, cita kampaņas informācija vai materiāli, kas tiek sniegti Programmas dalībniekam, izmantojot Programmas kontu, Programmas partneru tirdzniecības vietas, tālruni, e-pastu, sociālo tīklu kontu un/vai citus līdzekļus un veidus, kā arī viedokļu lūgšana par sniegtajām precēm un pakalpojumiem, Uzņēmuma un partneru tirdzniecības vietām, dažādas spēles, loterijas, kas tiek organizētas tikai lojalitātes programmas dalībniekiem, aicināšana piedalīties konkursos, aptaujās, produktu un pakalpojumu novērtējumos, sabiedriskās domas aptaujās u.c. Lojalitātes programmu un mazcenas tirdzniecības vietu sarakstu Uzņēmums izveido, groza vai atceļ pēc saviem ieskatiem un dara to publiski pieejamu.
9. Personīgie piedāvājumi - personalizētie “SMART NET” programmas piedāvājumi, kas tiek sniegti Programmas dalībniekam, pamatojoties uz Programmas dalībnieka veiktajām darbībām (pirkums un pārlūkošanas vēsture) un sniegtajiem datiem (profila dati, Programmas konta iestatījumi, aptaujas u.c.).
10. Programmas konts – Programmas dalībnieka reģistrēts konts Uzņēmuma Interneta veikalā, kas sniedz Programmas dalībniekam informāciju par Programmu un apkopo informāciju par Programmas dalībnieka dalību Programmā.
11. SMART NET karte – lojalitātes programmas SMART NET digitālā lojalitātes karte.
12. Noteikumi – lojalitātes programmas SMART NET šie noteikumi.
 
II. Vispārīgie nosacījumi
13. Noteikumi nosaka dalības Programmā vispārīgos nosacījumus. Attiecības, ko nereglamentē šie Noteikumi vai kas tiek reglamentētas daļēji, reglamentē citi publiski pieejamie Uzņēmuma iekšējie tiesību akti un Latvijas Republikas tiesību akti.
14. Programmas mērķi:
14.1. radīt papildu labumus Programmas dalībniekiem;
14.2. padarīt Programmas piedāvājumu pieejamus Programmas dalībniekiem;
14.3. labāk iepazīt Programmas dalībniekus un viņu vajadzības;
14.4. attīstīt Uzņēmuma Interneta veikalu, orientējoties uz Programmas dalībnieku vajadzībām;
14.5. piesaistīt un noturēt Programmas dalībniekus un apbalvot tos par lojalitāti.
15. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā daļēji vai pilnībā grozīt Noteikumus, apturēt vai izbeigt Programmu, desmit (10) kalendārās dienas iepriekš sniedzot paziņojumu Programmas dalībniekiem publiski vai atsevišķos gadījumos pa e-pastu.
 
III. Kļūšana par Programmas dalībnieku
16. Programmā var piedalīties fiziskas personas vecumā no 14 (čatrpadsmit) gadiem.
17. Lai kļūtu par Programmas dalībnieku, klientam ir jāreģistrējas Programmai Interneta veikalā.
18. Lai reģistrētos Programmai un aktivizētu SMART NET karti, personai Interneta veikalā ir jāaizpilda Pieteikuma veidlapa un jāapliecina, ka tā ir izlasījusi un sapratusi Noteikumus un piekrīt tos ievērot. Reģistrācija Interneta veikalā tiek uzskatīta par pabeigtu, kad persona saņem e-pastu no Uzņēmuma, kurā tiek paziņots, ka šī persona ir reģistrējusies Programmai.
19. Konta pieteikšanās informācija tiek glabāta drošībā un netiek izpausta nevienai nepilnvarotai trešai pusei. Programmas dalībniekam ir jāglabā SMART NET karte drošībā un to nedrīkst nodot trešām pusēm. 
20. Programmas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par jebkādu viņa programmas konta, SMART NET kartes un viņa datu nepareizu vai neatļautu izmantošanu, ieskaitot viņa Programmas konta vai SMART NET kartes izmantošanu, ko īsteno trešās puses, ja netiek ievēroti šo Noteikumu 19 un 23 punkti. 
21. Programmas dalībnieks apņemas sniegt precīzus, pareizus un pilnīgus personas datus. Nepieciešamo profila datu nesniegšana liedz personai piedalīties Programmā. Ja tiek mainīti sniegtie dati, Programmas dalībniekam ir jāinformē Uzņēmums un jāatjauno mainītie personas dati Programmas kontā vai sazinoties ar Uzņēmumu, rakstot uz e-pastu [email protected].
22. SMART NET kartei nav derīguma termiņa.
23. Nozagtu vai nozaudētu SMART NET karti kartes īpašnieks var bloķēt, piesakoties Programmas kontā vai paziņojot par to Uzņēmumam, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 6677 8876. Ja SMART NET kartes īpašnieks nebloķē SMART NET karti, Programmas dalībnieks uzņemas atbildību par jebkādu SMART NET kartes neatļautu izmantošanu. Nozagta vai nozaudēta SMART NET karte tiks bloķēta vienas dienas laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
24. Jebkurā laikā Dalībniekam var piederēt tikai viena aktīva SMART NET karte. 
 
IV. Programmas labumi
25. Kļūstot ar Programmas dalībnieku, persona iegūst tiesības regulāri saņemt Programmas papildu labumus, ko periodiski piedāvās Programmas dalībniekiem. 
26. Labumi, ko piedāvā visiem Programmas dalībniekiem, var ietvert:
26.1. iespēju iegādāties preces par labāku cenu;
26.2. pieejamus īpašus bezmaksas piegādes piedāvājumus;
26.3. iespēju saņemt atlaižu kuponus preču iegādei;
26.4. iespēja preci atgriezt, ja tā nav lietota, nav bojāta, ir saglabājies preces iepakojums un prece nav zaudējusi savu izskatu. Prece tiek atgriezta saskaņā ar tālāk norādītajiem nosacījumiem.Preču atgriešanas periods: - 365 kalendārās dienas no preces iegādes dienas (ja precei nav derīguma termiņa); - 30 kalendārās dienas no preču iegādes dienas, atgriežot sadzīves tehniku, video un audio preces, informācijas tehnoloģiju preces, telefonus un spuldzes;
26.5. ja precei ir noteikts derīguma termiņš, to var atgriezt, kad līdz derīguma termiņa beigām (skaitot no preces pārdošanas datuma) ir palikušas vismaz 2/3 no derīguma termiņa;
26.6. citas priekšrocības, piemēram, spēles, loterijas, kas organizētas tikai Smart Net lojalitātes programmas dalībniekiem utt.;;
26.7. tām personām, kas ir piekritušas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, ir iespēja saņemt papildu informāciju par plānotajām izpārdošanām un citām kampaņām un piedāvājumiem; 
26.8. tām personām, kas izvēlējās saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, ir iespēja saņemt noderīgus kampaņas ziņojumus par produktiem un to īpašībām un profesionālus padomus;
26.9. tām personām, kas izvēlējās saņemt tiešā mārketinga ziņojumus un norādīja savu dzimšanas datumu, ir iespēja saņemt dzimšanas dienas piedāvājumus.
27. Cenas SMART NET dalībniekiem ir spēkā pirkumiem juridiskas personas vārdā. Šādā gadījumā Programmas dalībnieks, kurš pierakstās savā Programmas kontā, bet veic pirkumu juridiskas personas vārdā, tiek uzskatīts par juridiskās personas pārstāvi.
28. Aktuāla un detalizēta informācija par jebkurā laikā piemērojamiem papildu labumiem ir pieejama Interneta veikalā.
29. Ar Programmas dalībnieka atļauju Uzņēmums var nodrošināt Programmas dalībniekus ar informatīviem izdevumiem un citiem atbilstošiem ziņojumiem uz Programmas dalībnieka norādīto kontaktinformāciju vai citiem Programmas dalībniekam ērtiem līdzekļiem. 
30. Ja Programmas dalībnieki piekrīt personas datu apstrādei personalizētu piedāvājumu (profilēšanas) nolūkos, personalizēti piedāvājumi, personalizētas kampaņas var tikt sniegtas kā papildu labums uz Programmas dalībnieka sniegto kontaktinformāciju.
 
V. SMART NET kartes izmantošana 
31. SMART NET karte ir personīgā karte, ko var izmantot tikai persona, kas reģistrējas Programmai. 
32. Uzņēmums un programmas partneri nav atbildīgi, ja SMART NET karte un/vai jebkuri ar SMART NET karti (fizisku vai elektronisku) saistīti dati tika nodoti izmantošanai/ atklāšanai ar jebkādu līdzekļu palīdzību citai personai, kā arī ja SMART NET karte tika nozaudēta vai to citādi atbloķēja SMART NET kartes īpašnieks saskaņā ar kārtību, kas ir noteikta šajos Noteikumos.
33. SMART NET kartes īpašniekam ir tiesības uz SMART NET kartes atlaidi, ja SMART NET kartes īpašnieks iegādājas preces interneta veikalā, pierakstoties Dalībnieka programmas kontā.
34. SMART NET kartes atlaides un kampaņu piedāvājumi nesummējas ar citu lojalitātes karšu atlaidēm. SMART NET kartes atlaides neattiecas uz precēm, kas ir iekļautas citās reklāmas kampaņās.
 
VI. Personas datu apstrāde
 
35. Pievienojoties Programmai, Dalībnieki piekrīt savu personas datu apstrādei, kā noteikts šajos Noteikumos. Ja persona izvēlas piedalīties Programmā, personai ir jāsniedz noteikti personas dati, jo bez tiem Uzņēmums nevarēs nodrošināt iespēju piedalīties Programmā. Uzņēmums ir dalībnieku personas datu pārzinis Programmā.
36. Tiešajam mārketingam var piekrist tikai personas, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu.
37. Uzņēmums apstrādā Programmas dalībnieku personas datus:
37.1. Programmas administrēšanas un īstenošanas nolūkos: Lietotnes konta dati (piemēram, e-pasta adrese, parole, vārds, klienta ID, mobilā tālruņa numurs, pilsēta, dzimums, dzimšanas datums (gads, mēnesis, diena), atlasītais mans veikals, atlasītā valoda), SMART NET kartes numurs, svītru kods, pirkumu vēsture (piemēram, Programmas dalībnieka pārlūkošanas vēsture (piemēram, dati par programmas dalībnieka apskatītajiem un saglabātajiem vienumiem, vienumu veidi), informācija par dalību akcijās un spēlēs programmai Dalībnieki, laimētās balvas, produktu un pakalpojumu pārskati, informācija par interesējošajiem vienumiem un Programmas dalībnieka pieprasījumos norādītie dati.
37.2. Ja dalībnieks iegādājas preces uzņēmuma vārdā, dalībnieka personas dati papildus tiek apstrādāti kā uzņēmuma pārstāvim: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, pilsēta, pārstāvētā uzņēmuma nosaukums. 
37.3. Programmas administrēšanas un izpildes nolūkos personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz līguma noslēgšanu un izpildi ar Programmas dalībnieku.
37.4. Atbilstoši Programmas mērķim, lai nodrošinātu Programmas atbilstību Programmas dalībnieku vajadzībām, tiek veikta analīze, kas ir minēta šo Noteikumu 37.1 punktā, pamatojoties uz Programmas dalības līguma noslēgšanu un izpildi. Dati tiek analizēti, lai tirdzniecības vietā nodrošinātu Programmas dalībnieku vajadzībām atbilstošākās preces un pakalpojumus.
37.5. Nolūkos, kas ir noteikti šajos Noteikumos 37.1, Uzņēmums glabā šādus datus: profila dati (Lietotnes konta dati, SMART NET kartes numurs, svītru kods), pirkumu vēsture - 10 gadus no dalības Lojalitātes programmā beigām; dati par Programmas dalībnieka apskatītajiem produktiem - 90 (deviņdesmit) dienas no skatīšanas datuma; pārējie šo Noteikumu punktā noteiktie dati 37.1- 2 gadus no dalības Lojalitātes programmā beigām.
37.6. Programmas dalībnieku tiesību īstenošanai saistībā ar viņu personas datu apstrādi: Programmas dalībnieku pieprasījumā minētie dati. Apstrāde ir balstīta uz juridisku pienākumu. Šim nolūkam personas dati tiek glabāti 2 gadus no pieprasījuma saņemšanas datuma;
37.7. Ar programmas dalībnieka piekrišanu tiešā mārketinga nolūkos: e-pasta adrese un tālruņa numurs, dati par saņemto informatīvo izdevumu atvēršanu, Programmas dalībnieka klikšķi uz informatīvajiem izdevumiem, dati par teksta ziņojumu un citu ziņojumu saņemšanu, dati par pierakstīšanos Uzņēmuma mājas lapā, dati par SMART NET kartes izmantošanu;
37.8. Tiešā mārketinga nolūkos personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Programmas dalībnieka piekrišanu.
37.9. Lai Programmas dalībnieks saņemtu personalizētus piedāvājums, personalizētas reklāmas kampaņas, Uzņēmums var apstrādāt informāciju attiecībā uz Programmas dalībnieku personību ("Personalizācijas dati"), kā minēts Noteikumu 37.1. punktā. Šie personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Programmas dalībnieka piekrišanu. Šim nolūkam Programmas dalībnieka personas dati tiks izvērtēti un profilēti, lai Uzņēmums varētu izvērtēt Programmas dalībnieka vajadzības, lai identificētu un piedāvātu atbilstošas preces un pakalpojumus, kas visvairāk interesē Programmas dalībnieku, kā arī lūgtu viņu viedokli (tostarp pa e-pastu vai tālruni) par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem. Šajā gadījumā mērķis būs piedāvāt preces vai pakalpojumus Programmas dalībniekam, ņemot vērā pērkamās preces, preču daudzumu un cenu, iegādes datumu un laiku un citus šajos Noteikumos aprakstītos datus.
37.10. Nolūkos, kas ir norādīti šo Noteikumu 37.7punktā, personas datus glabā 2 gadus no dienas, kad Programmas dalībnieks ir atteicies no tiešā mārketinga saņemšanas. Ja nav atteikuma, tad 2 gadus no pēdējās pieteikšanās vai pirkuma Uzņēmuma Interneta veikalā datuma vai dalības Programmā beigām, atkarībā no tā, kas iestājas vēlāk. Dati par Programmas dalībnieka apskatītajām precēm - 90 (deviņdesmit) dienas no apskates datuma.
37.11. Spēļu un izložu kā lojalitātes programmas ieguvuma ieguvēju personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, laimēto laimestu vērtība tiek apstrādāti, lai izpildītu likumā noteikto pienākumu maksāt nodevas par piešķirtajām balvām. uzvarētāji. Personas dati tiek apstrādāti 10 gadus no juridiskā pienākuma izpildes dienas.
38. Ja Programmas dalībnieks ir devis piekrišanu sīkdatņu vai līdzīgu tehnisko paņēmienu izmantošanai, Uzņēmums var nosūtīt personalizētus piedāvājumus, izmantojot ar šo tehnisko paņēmienu palīdzību savāktos datus. Uzņēmums var arī apstrādāt informāciju par Programmas dalībnieku mājas lapas un informatīvo izdevumu izmantošanu ("Izmantošanas dati"). Izmantošanas dati var ietver IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu (valsts un pilsēta), pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, novirzīšanas avotu, mājas lapā pavadīto laiku, Interneta veikalā skatītās lapas, mājas lapā izmantotos ceļus, kā arī informāciju par Programmas dalībnieku saņemto informatīvo izdevumu lasītāju skaitu.
39. Programmas dalībnieki var jebkurā laikā atteikties no piedāvājumu saņemšanas un profilēšanas tiešā mārketinga nolūkos, izvēloties attiecīgo saiti jebkurā no jau saņemtajiem Uzņēmuma paziņojumiem vai saziņoties ar Uzņēmumu [email protected].
40. Programmas dalībnieka datus var glabāt ilgāku laiku, ja šāda glabāšana ir nepieciešama Uzņēmuma tiesisko saistību izpildei, vai lai Uzņēmums izvirzītu vai aizstāvētos tiesiskajās vai citās prasībās. Pēc glabāšanas perioda beigām Programmas dalībnieku personas dati tiek iznīcināti.
41. Programmas dalībniekiem ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, piekļūt saviem personas datiem, ko apstrādā Uzņēmums, pieprasīt savu personas datu labošanu, kā arī pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežošanu, ja tas ir pamatoti. Likumā noteiktajos gadījumos jums ir tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi vai atsaukt savu piekrišanu, profilēšanas gadījumā pieprasīt cilvēka iejaukšanos, paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu. Ja Programmas dalībnieks uzskata, ka Uzņēmuma personas datu apstrāde pārkāpj tiesību aktus, kas reglamentē personas datu aizsardzību, Programmas Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (inspekcijas juridiskā adrese ir Elijas iela 17, Rīga, LV-1050,www.dvi.gov.lv) vai uzraudzības iestāde citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā ir programmas dalībnieka dzīvesvieta vai darba vieta.
42. Visos gadījumos, ja Programmas dalībnieks vēlas īstenot savas tiesības vai viņam ir jautājumi par personas datu apstrādi vai savu tiesību īstenošanu, viņš var rakstīt Sabiedrībai [email protected]
 
VII. Personas datu nodošana trešām pusēm
43. Programmas dalībnieka personas dati var tikt nodoti izvēlētiem pakalpojumu sniedzējiem konkrētu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, vietņu mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, serveru un serveru uzturēšanas nodrošinātājiem, informācijas sistēmu uzturēšanas (karšu apkopes) pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, informatīvo izdevumu, aptauju, anketu digitalizācijas, pirkumu datu, profilēšanas, e-pastu un citu pakalpojumu sniedzējiem. E-pasta, SMS vai citu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji, Programmas partneri, sociālo mediju kontu pārvaldība, klientu apkalpošanas centri, datu aizsardzības speciālists. Visiem partneriem ir piekļuve Programmas dalībnieka personas datiem, ciktāl tas ir nepieciešams viņu pakalpojumu sniegšanas nolūkos.
44. Uzņēmums izmanto tikai tādus pakalpojumu sniedzējus, kas nodrošina atbilstošu datu apstrādes drošības līmeni, kas atbilst fizisko personu tiesību vai brīvību pārkāpuma riskam, kā dati tiks apstrādāti saskaņā ar apstrādes līgumu, un šāda apstrāde atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.
45. Uzņēmums var nodot personas datus ne tikai iepriekš minētajos gadījumos, bet arī pildot savus tiesiskos pienākumus, kā arī gadījumos, kad ir jāaizstāv Programmas dalībnieka, Uzņēmuma, Partneru vai citu personu intereses. Tiešā mārketinga nolūkos personas dati var tikt nodoti citiem Uzņēmuma partneriem to tiešajam mārketingam ar Programmas dalībnieka piekrišanu.
46. Saņēmēji, kas ir minēti šajā apakšpunktā,var būtārpus Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Šādā gadījumā personas dati tiek pārsūtīti saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu par atbilstošu datu aizsardzības līmeni vai, ja šāda lēmuma nav, saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem līguma standarta noteikumiem vai citiem aizsardzības pasākumiem. kas paredzēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Personas datus drīkst nodot tikai trešām pusēm, kas atbilst Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajām prasībām.
 
VIII. Programmas darbības beigas
 
47. Dalība Programmā var beigties:
47.1. ar pieprasījumu no Programmas dalībnieka izbeigt dalību Programmā;
47.2. dzēšot Programmas dalībnieka programmas kontu;
47.3. ja Uzņēmums ir bloķējis Programmas dalībnieka programmas kontu, jo ir aizdomas par ļaunprātīgu izmantošanu vai krāpšanu;
47.4. Programmas dalībnieks nav pieteicies savā Programmas kontā Interneta veikalā ilgāk nekā 2 (divus) gadus un/vai nav izmantojis savu SMART NET karti;
47.5. ja Uzņēmums atceļ Programmu. 
48. Uzņēmums arī patur tiesības izslēgt Programmas dalībniekus no Programmas, ja Programmas dalībnieks izmanto Programmu, pārkāpjot šos Noteikumus, un/vai citādi mēģina apdraudēt Programmas drošību un/vai mēģina apdraudēt citus Programmas dalībniekus.
49. Pārtraucot dalību Programmā, visi Dalībnieka kontā esošie dati tiek glabāti periodu, ko nosaka šie Noteikumi. 
 
IX. Nobeiguma noteikumi
 
50. Ja rodas jebkādi jautājumi par dalību Programma, sazinieties, rakstot uz e-pastu: [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 6677 8876.
51. Ja rodas jebkādi jautājumi par personas datu apstrādi, lai atsauktu piekrišanu personas datu izmantošanai, lai īstenotu citas šajos noteikumos noteiktās tiesības vai iesniegtu sūdzību, Programmas dalībnieki var sazināties ar Uzņēmuma datu aizsardzības darbinieku [email protected] .
 
 
Atjaunots: 06.01.2022