Pievienojies SMART NET un ietaupi! Pievienoties

Uzņēmuma privātuma politika

Kesko Senukai Latvia Privātuma politika


Šī privātuma politika ir piemērojama personas datu apstrādei, ko veic sabiedrība AS Kesko Senukai Latvia, reģistrācijas Nr. 40003311719, adrese Mazā Rencēnu iela 1, Rīga, LV-1073, Latvija, e-pasts
[email protected] , saukta arī par Pārzini, un personas, kas apstrādā personas datus sabiedrības uzdevumā. Šī privātuma politika ir piemērojama arī iestādēm, kuras apstrādā personas datus AS Kesko Senukai Latvia vārdā, un personām, kas apstrādā personas datus šo iestāžu uzdevumā.

Šī politika sniedz informāciju atbilstoši ES 2016/679 Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām un raksturo personas datu apstrādes praksi un nolūkus sabiedrībā AS Kesko Senukai Latvia. Politikā iekļauta informācija par to, kā jūs varat izmantot savas datu subjekta tiesībās attiecībās ar AS Kesko Senukai Latvia.
Ievērojiet, ka tiešsaistes veikalam (www.ksenukai.lv), kura darbību nodrošina UAB Kesko Senukai Digital ir cita privātuma politika.

Šī privātuma politika skar arī tās personiska rakstura informācijas apstrādi, ko AS Kesko Senukai Latvia var ievākt par klientiem, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, biznesa partneriem un apakšuzņēmējiem, un to pārstāvjiem. Vairāk informācijas par ievāktās personiska rakstura informācijas apstrādi skatiet katrā attiecīgajā sadaļā.

AS Kesko Senukai Latvia personas datus apstrādā atbilstoši GDPR un piemērojamajiem vietējiem tiesību aktiem. Šīs privātuma politikas mērķis ir palīdzēt nodrošināt likumīgu, godīgu, caurredzamu, drošu, precīzu un noteiktajiem nolūkiem atbilstošu personas datu apstrādi. Ja vien nav norādīts citādi, šajā privātuma politikā lietotie termini un definīcijas atbilst GDPR 4. pantam.

1. Kādus personas datus AS Kesko Senukai Latvia apstrādā?

LĪGUMS
Lai sniegtu tādus pakalpojumus kā interjera dizains, produktu pārsūtīšana, darbarīku noma, ar individuāliem pasūtījumiem saistītus pakalpojumus (piemēram, aizkaru vai paklāju pielāgošana), pirkuma līguma slēgšana vai pirkumu piegāde / uzstādīšana, AS Kesko Senukai Latvia ir jāapstrādā klienta vārds, uzvārds, personas kods, informācija par adresi, kontaktinformācija, bankas konta numurs, rēķina rekvizīti, pasūtījuma dati, pirkumu vēsture, piegādes / uzstādīšanas adrese, kontaktinformācija un identifikācijas dati, pārstāvja dati (piemēram, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats), kontaktpersonas dati (piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija) un cita informācija, kas ir vajadzīga, lai ar klientu noslēgtu līgumu un izpildītu to. Preču piegādes un uzstādīšanas gadījumā AS Kesko Senukai Latvia apstrādā preču piegādes / uzstādīšanas adresi, saņēmēja vārda un kontaktinformāciju (telefona numuru un/vai e-pasta adresi). Iepērkoties K Senukai veikalos, jūsu vārds, uzvārds, citi identifikācijas dati, adrese, telefona numurs, darījuma un pirkuma dati, kredīta vai debeta summa, PVN summa, bankas konta dati tiks izmantoti, rēķinu un atskaišu sagatavošanas, kā arī grāmatvedības vajadzībām.
AS Kesko Senukai Latvia var apstrādāt jūsu vārdu, uzvārdu, citus identifikācijas datus, adresi, pilsētu, pasta indeksu, telefona numuru, informāciju par iegādātajām precēm, ziņas par pirkumu, informāciju par preces defektiem, lai nodrošinātu jums garantijas pakalpojumus pēc pārdošanas, preces remonta pakalpojumus un lai pasūtītu nepieciešamās rezerves daļas.
Ja iesniegsiet pretenziju par preces kvalitāti, jums tiks lūgts aizpildīt veidlapu, kurā būs jānorāda jūsu vārds, uzvārds, citi identifikācijas dati, adrese, pilsēta, pasta indekss, epasta adrese, telefona numurs, informācija par iegādāto preci, ziņas par pirkumu, informācija par preces defektu. AS Kesko Senukai Latvia šos personas datus apstrādā, lai izskatītu jūsu pretenziju.
Ja jums ir kādi nenokārtoti parādi, AS Kesko Senukai Latvia jūsu personas datus, tostarp jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, citus identifikācijas datus, adresi, kontaktinformāciju, informāciju par parādu, apstrādā, lai pārvaldītu jūsu parādus. Ar jūsu parādu saistītie personas dati var tikt nodoti trešām pusēm, piemēram, profesionāliem juristiem, tiesu izpildītājiem, tiesām, pilnvarotām pirmstiesas institūcijām un apdrošināšanas sabiedrībām, bet tikai tādos gadījumos un apmērā kā to paredz tiesību akti.
Ja klients iesniedz sūdzību par preču kvalitāti, AS Kesko Senukai Latvia apstrādā klienta vārdu, uzvārdu, citus identifikācijas datus, adresi, pasta indeksu, kontaktinformāciju un sūdzības saturu, čeka numuru, informāciju par pirkumu, bankas konta numuru, lojalitātes kartes numuru. Šie klientu personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un ar preču kvalitāti saistīto sūdzību administrēšanu un izskatīšanu.
Ja korporatīvais klients lūdz piešķirt kredītlimitu, AS Kesko Senukai Latvia var apstrādāt korporatīvā klienta pārstāvju datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, pārstāvības pamatu, personas kodu un/vai dzimšanas datumu, kontaktinformāciju, kā arī tādu informāciju par korporatīvo klientu, kas ir nepieciešama, lai piešķirtu kredītlimitu (piemēram, maksājumu datus, informāciju par piešķirto kredītu, informāciju par apdrošināšanu, informāciju par finansēm, kredītvēsturi, pārdošanas informāciju, kā arī citus datus, kuri ir saistīti ar korporatīvo klientu, nevis fizisku personu). Ja sabiedrība AS Kesko Senukai Latvia pati piešķir kredītlimitu, tad AS Kesko Senukai Latvia apstrādā šos personas datus, lai piešķirtu kredītlimitu. Ja kredītlimitu piešķir apdrošināšanas sabiedrība, AS Kesko Senukai Latvia apstrādās datus, lai jūsu lūgumu iesniegtu un izskatītu apdrošināšanas sabiedrībā.

GALVENIE IDENTIFIKĀCIJAS DATI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
Par personu tiek apstrādāta galvenā personiska rakstura informācija, lai, piemēram, identificētu personu, kas veic maksājumu veikalā.
AS Kesko Senukai Latvia apstrādā apdrošināšanas gadījumā (piemēram, satiksmes negadījumā) iesaistītās personas personas datus. AS Kesko Senukai Latvia apstrādā iesaistītās personas vārdu, uzvārdu, citus identifikācijas datus un kontaktinformāciju, fotogrāfijas, videoierakstus, datus par negadījumu un iesaistīto transportlīdzekli, radītajiem zaudējumiem un citu informāciju, kas jānorāda paziņojumā par nelaimes gadījumu, lai nodrošinātu, ka tiek kompensēti apdrošināšanas gadījuma radītie zaudējumi.

PREČU KVALITĀTE UN SŪDZĪBAS
Kad klients iesniedz sūdzību par preču kvalitāti, AS Kesko Senukai Latvia apstrādā klienta vārdu, uzvārdu, citus identifikācijas datus, adresi, pasta indeksu, kontaktinformāciju un sūdzības saturu. Šie personas dati tiek apstrādāti, lai administrētu un izskatītu par preču kvalitāti iesniegtās sūdzības.
Ja klients iesniedz cita veida sūdzību, AS Kesko Senukai Latvia, lai to izskatītu, apstrādā sūdzības saturu, kā arī sūdzību iesniegušās personas identifikācijas datus un kontaktinformāciju.

LOJALITĀTES KLUBA BIEDRU DATI, PASĀKUMI KLIENTIEM, MĀRKETINGS
Klientu pirkuma dati tiek izmantoti, lai noteiktu atbilstoši lojalitātes programmai piemērojamo atlaides likmi. Šo datu izmantošana sīkāk ir atrunāta lojalitātes programmas noteikumos.
AS Kesko Senukai Latvia var apstrādāt informāciju, kas ir nepieciešama tādu specifisku pakalpojumu sniegšanai, kur klients vēlas piedalīties, piemēram, īpaši pasākumi, loterijas vai citi līdzīgi notikumi. Šajā nolūkā AS Kesko Senukai Latvia var apstrādāt tādu informāciju kā vārds, identifikācijas dati, adrese, personas kods, e-pasta adrese, telefona numurs, balvas vērtība, cita nodokļu deklarācijā iekļaujama informācija, pārstāvētā uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, preču kategorija.
Tiešā mārketinga, īpašo un individuālo piedāvājumu, kā arī profilēšanas nolūkos AS Kesko Senukai Latvia apstrādā klienta vārdu, uzvārdu, citus identifikācijas datus, adresi, epasta adresi, telefona numuru, dzimšanas datumu, lojalitātes kartes numuru, lojalitātes punktu bilanci, kontaktinformāciju un ar pirkumu un jūsu interesēm saistītos datus.

JŪSU SAZIŅA AR MUMS
AS Kesko Senukai Latvia var ievākt un apstrādāt jūsu saziņu ar mums. Telefonsarunas ar AS Kesko Senukai Latvia klientu apkalpošanas dienestu tiek ierakstītas, lai izvērtētu un uzlabotu klientu apkalpošanas līmeni. Šim nolūkam AS Kesko Senukai Latvia var ierakstīt zvanus minētajos gadījumos:
 • piezvanot klientu apkalpošanas dienestam +371 6677 8876, pirms sarunas ierakstīšanas sākuma jūs tiksiet informēts, ka telefona saruna tiks ierakstīta.
 
Lai izvērtētu un uzlabotu klientu apkalpošanas pakalpojumu kvalitāti, AS Kesko Senukai Latvia var apstrādāt jūsu vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi, vecumu, lojalitātes kartes numuru, informāciju par pēdējo pirkumu, jūsu reitingu, atsauksmi, sarunas ierakstu, sarunas saturu un tematu, atsauksmi un citu nepieciešamo informāciju (sarunas datums, laiks, ilgums, telefona numurs u. c.). AS Kesko Senukai Latvia ieraksta sarunas, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm izvērtēt un uzlabot mūsu klientu apkalpošanas pakalpojumu kvalitāti.

VIDEONOVĒROŠANA
AS Kesko Senukai Latvia savās ēkās un teritorijā veic videonovērošanu un automašīnu numura zīmju skenēšanu. Šo datu apstrādes nolūks ir rūpēties par mūsu darbības, klientu un īpašuma drošību, lai novērstu likumpārkāpumus, nodrošinātu pierādījumus un identificētu par pārkāpumiem atbildīgās personas. Novērošanas kameras atrodas gan iekštelpās, gan ārā. Šīs ierīces reģistrē aktivitāti, un to ierakstus var izmantot izmeklēšanā un pārbaudēs. Par šādu ierīču izmantošanu mūsu ēkās un teritorijās jūs tiksiet informēts.

AMATA KANDIDĀTU DATI
Lai veiktu darbinieku atlasi, AS Kesko Senukai Latvia apstrādā amata kandidātu personas datus, kas tiek norādīti pieteikuma veidlapā un/vai CV. Šajā nolūkā AS Kesko Senukai Latvia apstrādā jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, telefona numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas pilsētu, izglītības līmeni, darba pieredzi, autovadītāja stāžu (un autovadītāja kategoriju), vēlamo amatu un atalgojumu, rekomendācijas, pārbaužu rezultātus, kandidāta novērtējumu, kvalifikācijas, profesionālās iemaņas, personiskās īpašības un citus personas datus, kas norādīti pieteikuma veidlapā. Kandidāti nedrīkst norādīt papildu datus, kas nav prasīti pieteikuma veidlapā. AS Kesko Senukai Latvia šos datus apstrādā, pamatojoties uz AS Kesko Senukai Latvia leģitīmajām interesēm novērtēt jūsu atbilstību vakancei un lai nodrošinātu pierādījumus tiesiskam atlases procesam. Ja nesniegsiet nepieciešamos personas datus, jūs nevarēsiet piedalīties darbinieku atlases procesā. Ja vakance, kurai esat pieteicies, būs slēgta, AS Kesko Senukai Latvia ar jūsu piekrišanu apstrādās jūsu personas datus, ja nākotnē uzņēmumā parādīsies līdzīga vakance.

APAKŠUZŅĒMĒJU, BIZNESA PARTNERU, PIEGĀDĀTĀJU UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU DATI
Lai nodrošinātu sadarbību, pakalpojumu sniegšanu un biznesa attiecības, kā arī lai izpildītu līguma saistības, AS Kesko Senukai Latvia apstrādā to personu kontaktinformāciju un citus nepieciešamos datus, kurus ar AS Kesko Senukai Latvia saista biznesa attiecības. Saistībā ar biznesa attiecībām un darījumiem, kā arī gadījumos, ja preces savāc vai piegādā pilnvarotā persona, parasti AS Kesko Senukai Latvia apstrādā AS Kesko Senukai Latvia piegādātāju, biznesa partneru un apakšuzņēmēju personas datus (vārds, uzvārds, amats un citi identifikācijas dati, kontaktinformācija un informācija par piederību). Šos datus var izmantot arī tiesvedībā.

BĒRNU DATI
AS Kesko Senukai Latvia nepiedāvā lojalitātes programmu un/vai cita veida kampaņas personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

LĪGUMS
Klienta identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, identifikācijas informācija) parasti tiek apstrādāti, lai klientiem sniegtu mūsu pamatpakalpojumus. Preces un pakalpojumi, ko iegādājaties saskaņā ar AS Kesko Senukai Latvia nosacījumiem, veido juridisku vienošanos, un, lai to īstenotu, AS Kesko Senukai Latvia ir nepieciešama informācija, kas ļautu mums apstrādāt un veikt darījumu.
AS Kesko Senukai Latvia ar jūsu vienošanos saistītos personas datus glabā visu līguma attiecību laiku un vēl nedaudz pēc tam, kad vienošanās termiņš ir beidzies, lai nodrošinātu jūsu tiesību un likumīgo interešu aizsardzību un aizsardzību tiesisku prasību gadījumā. Vienošanās ietvaros AS Kesko Senukai Latvia var apstrādāt arī ar jūsu parādiem saistītos datus, lai pārvaldītu un iekasētu parādus.

JURIDISKAIS PIENĀKUMS
Pirkuma un darījuma dati ir nepieciešami uzskaites, pēcpārdošanas garantijas, grāmatvedības, audita, nodokļu deklarāciju, biznesa administrācijas, negadījumu ziņošanas nolūkos, lai izpildītu AS Kesko Senukai Latvia juridisku pienākumu.

PIEKRIŠANA
AS Kesko Senukai Latvia veic tikai to klientu profilēšanu un nosūta tiešā mārketinga piedāvājumus tikai tiem klientiem, kuri ir izteikuši savu piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai.
Lai īstenotu AS Kesko Senukai Latvia lojalitātes programmu un veiktu klientu profilēšanu, AS Kesko Senukai Latvia apstrādā jūsu datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.
Pamatojoties uz kandidāta piekrišanu AS Kesko Senukai Latvia apstrādā kandidāta datus nākotnes vakanču konkursu ietvaros, pat ja kandidāts nav tieši pieteicies attiecīgajai vakancei.

LEĢITĪMĀS INTERESES
AS Kesko Senukai Latvia leģitīmajās interesēs ietilpst šādu personas datu apstrāde:
 • mūsu patērētāju, klientu, piegādātāju, biznesa partneru, pakalpojumu sniedzēju un apakšuzņēmēju pārstāvju personas dati;
 • kandidātu pieteikuma veidlapās un/vai CV sniegtie personas dati;
 • klientu apkalpošanas dienesta telefonsarunu ieraksti;
 • novērošanas kameru ierakstu un transportlīdzekļa reģistrācijas numuru skenēšanas sistēmas rezultāti drošības nolūkos.

3. Personas datu glabāšanas periods

AS Kesko Senukai Latvia personas datus glabā tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams vai vajadzīgs, lai izpildītu šo datu apstrādes mērķi. Lai uzzinātu vairāk par datu glabāšanas nosacījumiem un apstākļiem, jūs varat vērsties pie AS Kesko Senukai Latvia.
Parasti AS Kesko Senukai Latvia klientu datus glabā visu klienta līguma darbības laiku un papildus arī noilguma laiku (noilgums parasti iestājas pēc 10 gadiem). AS Kesko Senukai Latvia ar lojalitātes programmu saistīto informāciju glabā atbilstoši lojalitātes kartes noteikumos minētajiem datu glabāšanas termiņiem.
Atsevišķos gadījumos tas ir AS Kesko Senukai Latvia tiesisks pienākums glabāt atsevišķus datus vai ierakstus, vai jūsu datus, lai nodrošinātu AS Kesko Senukai Latvia tiesību un interešu atbilstošu aizsardzību. Piemēram, informācija par pirkumiem un rēķiniem ir jāglabā 5 gadus.
AS Kesko Senukai Latvia atsevišķus datus glabā, lai nodrošinātu jūsu tiesisko interešu un tiesību aizsardzību un aizsardzību tiesisku prasību gadījumā (piemēram, pēcpārdošanas garantijas dati, informācija par balvu piegādi un saņemšanu, kredītlimits un ziņas par klientu kredītu tiek glabāti 10 gadus).
Amata kandidātu dati tiks apstrādāti 6 mēnešus pēc pieteikšanās procesa beigām, ja kandidāts ir pieteicies noteiktai vakancei, un 12 mēnešus pēc pieteikšanās procesa beigām, ja kandidāts ir piekritis savu datu apstrādei nākotnes vakancēm. Citos gadījumos AS Kesko Senukai Latvia datu glabāšanas periodu ir noteikusi atbilstoši mūsu drošības un administratīvajām prasībām. Piemēram, novērošanas kameru ieraksti un mūsu sistēmā reģistrētie transportlīdzekļu reģistrācijas numuri tiek glabāti 6 mēnešus pēc reģistrācijas dienas. Klientu atsauksmju dati tiek izdzēsti 1 mēnesi pēc to saņemšanas.
Informācija par apdrošināšanas gadījumiem tiek glabāta atbilstoši apdrošināšanas prasības veidam un tiesību aktos noteiktajiem datu glabāšanas periodiem.
Jūsu identifikācijas dati, kontaktinformācija un informācija par jūsu datu apstrādes pieprasījumu tiks glabāta 5 gadus.

4. Jūsu tiesības

Jūs kā datu subjekts varat izmantot savas tiesības, iesniedzot rakstisku pieteikumu kādā no minētajiem veidiem: a) iesniedzot parakstītu rakstisku pieteikumu personīgi AS Kesko Senukai Latvia adresē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu; b) iesniedzot parakstītu rakstisku pieteikumu jebkura K Senukai veikala infokasē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu; c) nosūtot elektronisku pieteikumu uz AS Kesko Senukai Latvia epasta adresi: [email protected] vai d) nosūtot parakstītu rakstisku pieteikumu pa pastu uz AS Kesko Senukai Latvia biroju Mazā Rencēna ielā 1, Rīga, LV-1073.  
AS Kesko Senukai Latvia informēs jūs par veiktajām darbībām saistībā ar jūsu pieteikumu (piemēram, sniegs datu dzēšanas apstiprinājumu). AS Kesko Senukai Latvia informēs jūs arī tad, ja jūsu lūgumu tā nevarēs izpildīt, un sabiedrība arī informēs jūs par šādas situācijas iemesliem.
AS Kesko Senukai Latvia patur tiesības noraidīt pieprasījumus, kas tiek izteikti atkārtoti nepamatoti, kas ir pārmērīgi vai kas ir skaidri nepamatoti, vai arī pieprasīt saprātīgu samaksu par šādu pieprasījumu izpildi.

TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU
Visām personām, kas AS Kesko Senukai Latvia ir sniegušas rakstisku piekrišanu savu personas datu apstrādei ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un bez maksas, neskarot pirms piekrišanas atsaukšanas apstrādāto datu likumību. Pēc piekrišanas atsaukšanas AS Kesko Senukai Latvia pārtrauks attiecīgās ar piekrišanu saistītās darbības un pakalpojumus.
Piekrišanas atsaukšanu var iesniegt kādā no minētajiem veidiem: a) iesniedzot parakstītu rakstisku pieteikumu personīgi AS Kesko Senukai Latvia adresē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu; b) iesniedzot parakstītu rakstisku pieteikumu jebkura K Senukai veikala infokasē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu; c) nosūtot elektronisku pieteikumu uz AS Kesko Senukai Latvia epasta adresi: [email protected] vai d) nosūtot parakstītu rakstisku pieteikumu pa pastu uz AS Kesko Senukai Latvia biroju Mazā Rencēnu iela 1, Rīga, LV-1073.

PIEKĻUVES TIESĪBAS
Ja lūgsiet piekļuvi informācijai par sevi, AS Kesko Senukai Latvia informēs jūs par to, vai AS Kesko Senukai Latvia apstrādā personiska rakstura informāciju par jums. Pēc pieprasījuma AS Kesko Senukai Latvia sniegs jums apstrādāto personas datu kopiju.

TIESĪBAS LABOT DATUS
Jums ir tiesības papildināt nepilnīgu personiska rakstura informāciju un arī labot informāciju. Piemēram, ja ir mainījusies jūsu kontaktinformācija vai vārds, AS Kesko Senukai Latvia pēc jūsu pieprasījuma šo informāciju mūsu datubāzē mainīs.

TIESĪBAS UZ DATU DZĒŠANU
Jums ir tiesības lūgt savu personas datu dzēšanu no mūsu datubāzes. Jūsu dati tiks dzēsti, ja vairs nebūs leģitīma iemesla to apstrādei.

TIESĪBAS IEROBEŽOT DATU APSTRĀDI
Jums var būt tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi, ja esat apstrīdējis datu apstrādes precizitāti vai likumību vai ja esat lūdzis, lai AS Kesko Senukai Latvia dzēstu datus, kas vairs nav vajadzīgi tiesisku prasību izteikšanai, izpildei vai aizsardzībai šādu prasību gadījumā, vai ja esat iebildis datu apstrādei mūsu leģitīmo interešu ietvaros. Ja izteiksiet šādu lūgumu par datu apstrādes ierobežošanu, AS Kesko Senukai Latvia jūsu informāciju tikai glabās, bet to nekādā veidā neapstrādās.

TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU
Jums ir tiesības saņemt savus datus mašīnlasāmā formātā un pārnest datus no vienas sistēmas uz citu, ja datu apstrādes pamatā ir piekrišana vai vienošanās.

TIESĪBAS IEBILST
AS Kesko Senukai Latvia, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, savas uzņēmējdarbības ietvaros apstrādā un/vai var apstrādāt atsevišķu personiska rakstura informāciju par jums. Ja AS Kesko Senukai Latvia tā dara, šāda datu apstrāde nepārkāpj jūsu personiska rakstura informācijas aizsardzības principus. Jums ir tiesības iebilst šādai jūsu personas datu apstrādei.

TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU VAI JAUTĀJUMU
Ja uzskatāt, ka AS Kesko Senukai Latvia neapstrādā jūsu personas datus atbilstoši ES Vispārīgajai datu aizsardzības regulai vai piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Latvijā atbildīgā uzraudzības iestāde ir  Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050 , Latvija (www.dvi.gov.lv).

5. Personas datu kopīgošana

CITI KESKO UZŅĒMUMI
AS Kesko Senukai Latvia ir saistīta ar citiem Kesko grupas uzņēmumiem. Šie uzņēmumi kopā tiek dēvēti par Kesko uzņēmumiem. AS Kesko Senukai Latvia uzņēmuma darbības vadības ietvaros var kopīgot personas datus ar Kesko uzņēmumiem.

PIEGĀDĀTĀJI, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI, BIZNESA PARTNERI UN APAKŠUZŅĒMĒJI
AS Kesko Senukai Latvia sadarbojas ar dažādiem piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, biznesa partneriem un apakšuzņēmējiem. Sadarbības uzņēmumi var mainīties, un tie ietver:
 • pārvadājumu uzņēmumus, kas piegādā preces un pirkumus;
 • kredītinstitūcijas, kas apstrādā kredītpieprasījumus pirkumiem K Senukai veikalos;
 • medijus un sabiedrisko attiecību aģentūras, kas nodrošina tirgus analīzi un sabiedrisko attiecību politiku;
 • uzņēmumus, kas ievāc jūsu atsauksmes un/vai atbild uz jūsu zvaniem;
 • franšīzes partnerus, kas ir iesaistīti AS Kesko Senukai Latvia lojalitātes programmu īstenošanā;
 • uzņēmumus, kas nodrošina vai atbalsta AS Kesko Senukai Latvia IT risinājumu darbību un pakalpojumus;
 • uzņēmumus, kas nodrošina vai atbalsta AS Kesko Senukai Latvia drošības risinājumus;
 • advokātus un juristus, kas sniedz AS Kesko Senukai Latvia juridiskas konsultācijas;
 • uzņēmumus, kas sniedz drošības, videonovērošanas un transportlīdzekļu reģistrācijas numuru skenēšanas sistēmas uzturēšanas pakalpojumus;
 • apdrošināšanas sabiedrības, ja ir jāsniedz ziņojums par negadījumu;
 • pirmstiesas izmeklēšanas institūcijas, juristus un tiesas, ja ir noticis likumpārkāpums;
 • nodokļu pārvaldes iestādes un izložu uzraudzības iestādes;
 • apakšuzņēmējus, kas veic uzstādīšanas darbus, remontdarbus, sniedz garantijas pakalpojumus un citus papildu pakalpojumus atbilstoši atsevišķam pieprasījumam;
 • audita pakalpojumu sniedzējus;
 • tiesu izpildītājus, bankas.

Lai nodrošinātu preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu, AS Kesko Senukai Latvia klientu, piegādātāju, biznesa partneru, apakšuzņēmēju un to pārstāvju datus var sniegt citiem klientiem, piegādātājiem, biznesa partneriem, apakšuzņēmējiem un to pārstāvjiem, kas neatrodas Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomiskajā Zonā. AS Kesko Senukai Latvia personas datus nodos personām trešās valstīs atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam par atbilstību vai līgumu standartklauzulām. Līgumu standartklauzulas ir pieejamas tiešsaistē https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_en.
AS Kesko Senukai Latvia jūsu personas datus kopīgos pakalpojumu sniedzējiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma saistību izpildei, juridisku pienākumu izpildei vai ja AS Kesko Senukai Latvia ir jākopīgo jūsu dati pamatojoties uz AS Kesko Senukai Latvia leģitīmajām interesēm, vai ja jūs datu kopīgošanai esat devis skaidru piekrišanu. Ja AS Kesko Senukai Latvia kopīgos jūsu personas datus ar minētajiem saņēmējiem, AS Kesko Senukai Latvia nodrošinās, lai datu saņēmēji ievērotu šo privātuma politiku.

VALSTS IESTĀDES

AS Kesko Senukai Latvia jūsu personas datus var nākties kopīgot ar valsts iestādēm. Šāds pienākums izriet no piemērojamajiem tiesību aktiem (piemēram, tiesību aktiem muitas un nodokļu jomā). Ja esat iesniedzis sūdzību par savu personas datu apstrādi vai ja kādā valsts iestādē ir celta cita prasība, AS Kesko Senukai Latvia attiecīgajām valsts iestādēm atklās ar attiecīgo sūdzību vai prasību saistītos jūsu personas datus nepieciešamajā apmērā.

6. Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana

Ja jūs piesakāties AS Kesko Senukai Latvia piedāvātai lojalitātes programmai un piekrītiet savu ar pirkumiem saistīto personas datu profilēšanai, AS Kesko Senukai Latvia analizē šos datus, lai novērtētu vai paredzētu jūsu intereses un lai sagatavotu jums individuālus piedāvājumus. Šo datu izmantošana sīkāk ir atrunāta lojalitātes programmas noteikumos.

7. Nepietiekami personas dati

AS Kesko Senukai Latvia ievāc un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēji var ievākt šajā privātuma politikā minētos personas datus, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus vai tāpēc, ka jūsu personas dati ir nepieciešami, lai noslēgtu līgumu ar jums, vai tāpēc, ka tas ir AS Kesko Senukai Latvia un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēju juridiskais pienākums. Ja jūs nesniedzat savus personas datus pēc AS Kesko Senukai Latvia un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēju lūguma, pieprasītos pakalpojumus jūs vairs nevarēsiet saņemt pilnā apmērā.

8. Datu aizsardzības speciālists

Kesko grupas līmenī AS Kesko Senukai Latvia ir iecēlusi datu aizsardzības speciālistu, kurš uzrauga personas datu apstrādi un nodrošina tās atbilstību šai privātuma politikai. Datu aizsardzības speciālists nodrošinās jūsu tiesību izmantošanu atbilstoši šai privātuma politikai. Ja jums ir nepieciešams vairāk informācijas par jūsu personas datu apstrādi vai ja vēlaties uzzināt, kā izmantot savas tiesības atbilstoši GDPR, sazinieties ar datu aizsardzības speciālistu.
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: E-pasts: [email protected], telefons: 8 700 11 119
Latvijā datu aizsardzības speciālistam palīdz privātuma komanda, tāpēc, ja jums rodas kādi jautājumi par AS Kesko Senukai Latvia veikto datu apstrādi, vispirms izmantojiet šo kontaktinformāciju: E-pasts: [email protected], telefons: +371 67810090.

9. Privātuma politikas spēkā esamība un grozījumi

Šī privātuma politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija. Ja AS Kesko Senukai Latvia mainīs šo privātuma politiku, tās atjauninātā versija tiks publicēta mājaslapā www.ksenukai.lv sadaļā “Par mums” un www.ksenukaipro.lv. Privātuma politikas grozījumi un papildinājumi

Privātuma politika angļu valodā (Privacy Policy in English) šeit